10. 7. 2015

10. 7. 2015

포도주 - podoju (= víno)

 

적포도주 - jeokpodoju (= červené víno)

 

백포도주 - beakpodoju (= bílé víno)